Demirbaş Programı

,

NarDemirbaş Programı

İşletmelerin en büyük değerlerinden birini oluşturan demirbaşlar geleneksel yöntemler dahilinde işletme sahiplerinin çoğu kez zarar görmelerine fırsat tanıyor. Bunun temel nedeni olarak değerlendirebileceğimiz geleneksel yöntemler demirbaşın kaydının her zaman mükemmel bir şekilde tutulmasını mümkün kılmıyor. Tüm bunlar düşünülerek geliştirilen barkod sistemleri demirbaşların iyi bir şekilde korunmasının yanı sıra kaydının da rahat tutulmasına olanak tanıyor. Böylelikle işletme sahipleri her koşulda güncel olarak demirbaş listelerini inceleyip pozisyonlarını buna göre belirleyebiliyor.

Demirbaşların en temel problemi olan güvenlik sorunu çoğu işletmenin ana sıkıntısı olarak karşımıza çıkıyor. Demirbaş barkod sistemi sayesinde kaydı tam olarak tutulan demirbaşların varlığı güncel olarak denetlendiği için hırsızlık vb sorunların önüne tam olarak geçilebiliyor. Böylelikle işletme sahipleri karlılıklarını korurken doğabilecek aksaklıklara karşı da önlem almış oluyor.

Öte yandan demirbaşların bir diğer sıkıntısı ise zaman içerisinde işlevselliğini kaybeden eşyaların kontrol altında tutularak ihtiyaçların her daim denetlenmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda demirbaş raporlama diye bahsedilebilecek sistem demirbaşların kullanıldığı süreç de dahil olmak üzere kayıt altında tutulmasına olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar ya da işletme sahipleri demirbaşların durumunu kayıt altında görebildiği için doğabilecek sıkıntılara karşı önlem alma şansına sahip olmuş oluyor. Böylelikle bir işletmenin temel ekipmanlarını oluşturan demirbaşlar ve demirbaşların bakımı gibi temel problemler tam zamanında çözüme ulaşarak işletmelerin herhangi bir kayıp yaşamasının önüne geçilmiş oluyor.

Demirbaş barkodlama sisteminin getirdiği bir diğer temel avantaj ise demirbaşın zimmetinin de kimin üzerinde bulunduğunun raporlanabilmesidir. Bu sayede demirbaş kimin üzerine zimmetliyse çabuk olarak tespit edilebiliyor ve bu sayede çıkacak aksaklıklara kesin açıklamalar bulunmuş oluyor. Bununla birlikte zimmetin bulunduğu kişiler sadece anlık olarak kayıt altında bulunmayıp aynı zamanda zaman içerisinde değişen zimmet sahipleri de kayıt altında görünebiliyor. Böylelikle geçmişten kaynaklanan sıkıntıların sorumluları çabuk olarak tespit edilirken yanlış bir sorgulamanın içerisine girilmeden tüm sıkıntılar kolaylıkla halledilebiliyor. Sonuç olarak değerlendirecek olursak demirbaş barkod sistemleri bir firmanın hem güvenlik hem de işlevsellik anlamındaki temel yardımcılarından biri olarak işletmelerden tam not almayı başarıyor.

Kaynak: https : //www.narbarkod.com/nardemirbas-programi/