Özel Yazılım Nedir ?

,
77 / 100

Özel Yazılım Nedir ?

Özel yazılım şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik yapılır ve geliştirilmesi daha kolaydır. Kaynaklar daha verimli kullanılarak, iş akışını değiştirmeden hızlı şekilde kullanılabilirliği ve sonradan oluşabilecek her türlü ihtiyaca kolayca cevap verilebilirliği ile tercih edilir.

Özel Yazılım Geliştirirken İzlenecek Adımlar

 

1) Müşteri taleplerinin belirlenmesi:

İlk adım olarak, iş analistleri, müşteriyi ziyaret ederek müşteri taleplerini belirleyerek Talep Dökümanı hazırlar ve takım içerisinde gözden geçirmeye sunar. Gerçekleştirilen gözden geçirme toplantılarıyla dokümandaki eksiklikler tespit edilerek, doküman yayınlanacak hale getirilir ve müşterinin onayına sunulur. Müşteriden gelen geri bildirimler dikkate alınarak, doküman tekrar revize edilebilir.  QrKod Yazılım

2) Gereksinim analizi: Daha sonra, yazılım uzmanları, İş analistleri tarafından hazırlanmış ve müşteri tarafından onaylanmış Talep Dokümanını kullanarak Gereksinim Dökümanı hazırlar, takım içerisinde gözden geçirmeye sunar. Gözden geçirilerek revize edilen doküman yayınlanır. Gerekirse, bu doküman müşterinin onayına sunulabilir.

3) Tasarım: Yazılım uzmanları, Gereksinim Dokümanını kullanarak, Yazılım Tasarımı hazırlar, takım içerisinde gözden geçirmeye sunar. Gözden geçirilerek revize edilen doküman yayınlanır.

Gerekirse, bu doküman müşterinin onayına sunulabilir.

4) Kodlama: Yazılım uzmanları, Planlanan Dokümanlara göre yazılım kodlamasını gerçekleşirir. Yazılan kodlar için takım içerisinde kod gözden geçirme süreci işletilir. Kodu yazan yazılım uzmanı, Kod gözden geçirme sürecinde tespit edilen düzeltmeleri yapar ve kodlar üzerinde birim testler gerçekleştirir.

5) Test Aşaması: Test uzmanları, Yazılım Gereksinim Dokümanını içerisindeki gereksinimleri test eden senaryolardan oluşan Yazılım Test Dokümanını üretir ve kalifikasyon testleri yapar. Hata bulunursa, yazılım uzmanı hatayı giderir ve test uzmanına geri iletir. Bu çevrim, tüm hatalar giderilinceye kadar devam eder.

6) Müşteri testleri: Yazılım, müşteri ortamında test edilir. Hata bulunursa, yazılım uzmanı hatayı giderir ve test uzmanına geri iletir. Bu çevrim, tüm hatalar giderilinceye kadar devam eder.

7) Sürüm yayınlama: Sürüm Yöneticisi, müşteri testlerinden geçen yazılımın son sürümünü müşteriye yayınlar.

8) Bakım: Müşteri yazılımı ile ilgili herhangi bir hata tespit ederse veya değişiklik talep ederse, gerekli düzeltmeler ve güncellemeler yapılır. Böylece barkod programı güvenli kullanıma hazır olur.