74 / 100

Demirbaş Sistemi

Demirbaş barkod firmaların en büyük kıymetlerinden birini oluşturan demirbaşlar ananesel usuller dahilinde firma sahiplerinin çoğu kere hasar görmelerine fırsat tanıyor. Bunun esas sebebi olarak değerlendirebileceğimiz ananesel usuller demirbaşın kaydının her zaman harikulade bir biçimde yakalanmasını olası kılmıyor. Tüm bunlar düşünülerek geliştirilen barkod sistemleri demirbaşların iyi bir biçimde korunmasının. Yanı gizeme kaydının da rahat yakalanmasına imkân tanıyor. Böylelikle firma sahipleri her şartta aktüel olarak demirbaş listelerini araştırıp pozisyonlarını buna göre belirleyebiliyor.

Demirbaşların en esas problemi olan güvenlik meseleyi çoğu şirketin ana kasveti olarak karşımıza çıkıyor. Demirbaş barkod sistemi sayesinde kaydı bütün olarak yakalanan. Demirbaşların varlığı aktüel olarak sorgulandığı için hırsızlık vb meselelerin önüne bütün olarak geçilebiliyor. Böylelikle firma sahipleri karlılıklarına gözetirken doğabilecek aksaklıklara karşı da temkin almış oluyor.

 

Demirbaş Barkod Sistemi

Öte yandan demirbaşların bir öteki kasveti ise zaman içerisinde işlevselliğini kaybeden eşyaların hakimiyet altında yakalanarak lüzumların her daim sorgulanması olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda demirbaş takibi diye bahsedilebilecek sistem. demirbaşların kullanıldığı süreç de dahil olmak üzere kayıt altında yakalanmasına imkân tanıyor. Bu sayede kullanıcılar ya da firma sahipleri demirbaşların vaziyetini kayıt altında görebildiği için doğabilecek kasvetlere karşı temkin alma uğruna sahip olmuş oluyor. Böylelikle bir şirketin esas teçhizatlarını oluşturan demirbaşlar ve demirbaşların bakımı gibi esas problemler bütün zamanında çözüme erişerek firmaların rastgele bir kayıp yaşamasının önüne geçilmiş oluyor.

Demirbaş barkodlama sisteminin getirdiği bir öteki esas avantaj ise demirbaşın zimmetinin de kimin üzerinde bulunduğunun raporlanabilmesidir. Bu sayede demirbaş kimin üzerine zimmetliyse acele olarak tespit edilebiliyor ve bu sayede çıkacak aksaklıklara kesin söylemeler bulunmuş oluyor. Bununla beraber zimmetin bulunduğu şahıslar yalnızca anlık olarak kayıt altında bulunmayıp aynı zamanda. zaman içerisinde değişen zimmet sahipleri de kayıt altında görünebiliyor. Böylelikle geçmişten kaynaklanan kasvetlerin mesulleri acele olarak tespit edilirken yanlış bir denetlemenin içerisine girilmeden tüm kasvetler basitlikle halledilebiliyor. Netice olarak değerlendirecek olursak demirbaş barkod sistemleribir işletmenin hem güvenlik hem de işlevsellik anlamındaki esas takviyecilerinden biri olarak şirketlerden bütün anekdot almayı muvaffak oluyor.